This website uses cookies to improve your experience. Accept Refuse Privacy Policy

"Thà làm hải tặc còn hơn vào hải quân" 
— Steve Jobs


Xem

Hạm đội của chúng tôi

Hải tặc trên báo chí

TBWA\Group Việt Nam thay đổi hải tặc cấp cao
TBWA\Group Việt Nam thay đổi hải tặc cấp cao

Chị Nguyễn Lưu Nhật Tân trở thành làm Giám đốc Điều hành, và ông Tom Guerin sẽ giữ chức Chủ tịch Tập đoàn TBWA\Group Việt Nam.