This website uses cookies to improve your experience.

Accept Privacy Policy

Dinh To Lien

Tổng Giám đốc Sáng tạo, TBWA\GroupVietnam

Thuộc thế hệ F1 những người Việt Nam làm quảng cáo, Liên có 16 năm đóng góp vào sự lớn mạnh của ngành tại đây. Cô từng làm ở McCann Erickson, Ogilvy và Lowe truớc khi gia nhập TBWA\ Group Vietnam. 
Với triết lý Phá Vỡ Giới Hạn, Liên và đồng nghiệp đã và đang tạo nên những chiến dịch đáng nhớ với khách hàng và người tiêu dùng. Cô tin quảng cáo nên là những hành trình thú vị, và ăm ắp những giải pháp sáng tạo được truyền tải với sự chân thành.